0محصول در لیست مقایسه

مشخصات محصول

مشخصات کلی
کشور تولید کننده
اتریش
نحوه مصرف
محلول پاشی
بسته بندی
1.L

راهنمای انتخاب محصول

  تجزیه  ضمانت شده:
  Cao:  36.7%          Fe: 3.4%             K2O:  0.7%             P2O5:  0.2%
  Sio2: 17%             MgO: 2.4%          S: 0.2%
  
  Ganzgreen Classic®
  
  راهنمای مصرف:
  
  زمان مصرف
  
  میزان  مصرف
  
  نحوه مصرف
  
  نام محصول
  
  زمان  تشکیل میوه
  
  2  کیلوگرم در هکتار
  
  محلولپاشی
  
  درختان  میوه دانه دار و هسته دار
  
  زمان  تشکیل میوه
  
  2  کیلوگرم در هکتار
  
  محلولپاشی  
  
  مرکبات،  کیوی و زیتون
  
  از  زمان رشد ساقه
  
  2  کیلوگرم در هکتار
  
  محلولپاشی
  
  غلات  و برنج
  
  از  ابتدای غوره گی
  
  2  کیلوگرم در هکتار
  
  محلولپاشی
  
  انگور
  
  در  طول فصل رشد
  
  1.5 تا 2  کیلوگرم در هکتار
  
  محلولپاشی
  
  سبزی،  صیفی و جالیز
  
  این کود پودری  بیولوژیک بر پایه کلسیت بوده و برای استفاده در تمامی گلخانه ها، باغات و زراعت­های ایران مناسب  می­باشد.  قبل از استفاده، پودر گانزگرین در یک ظرف جداگانه بخوبی حل شده و سپس به مخزن  سمپاش اضافه گردد؛ فشار سمپاش باید بین 4 تا 6 بار بوده و pH محلول  بین 7-6 باشد.
  
      شرکت  صادر کننده: MASH CHEMICALS
  
  کشور  تولید کننده: آلمان
  
  شماره ثبت ماده کودی:
  
                
    
          
  
   

محصولات مرتبط