آدرس
دفتر : تهران، بلوار اشرفی اصفهانی ،نرسیده به پیامبر شرقی،گلستان25 پلاک4.ساختمان گوهری.طبقه2،کدپستی 1473689363
تلفن ثابت
شرکت : 021_44972066
نمابر
فکس : 44293458
پست الکترونیکی
شرکت : mpx.agrochem@gmail.com
گروه بازرگانی1 : mpx.agrochem2@gmail.com
گروه بازرگانی2 : mpx.agrochem3@gmail.com
گروه فروش : mpx.saleagro@gmail.com